blad

Onze school

Onze school heeft zijn naam te danken aan Cornelis de Nobelaer, een ambachtsheer die zich erg inzette voor de katholieke kerk. Hij was de voornaamste grondlegger van de katholieke parochie in Oude Tonge. We spreken dan over de tijd rond 1600.
Het schoolbestuur wordt gevormd door ouders die nog kinderen op school hebben. Hun zittingstermijn eindigt wanneer hun kinderen de school hebben verlaten.

Tot 1983 zaten de kleuterschool en de lagere school in twee verschillende gebouwen, maar in dat jaar werd de nieuwbouw van de lagere school "vastgeplakt" aan de bestaande kleuterschool en dat was het begin van onze basisschool.