Kik

De Nobelaer

        

De Nobelaer is een moderne, katholieke school voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Op onze school wordt ‘Goed en Doordacht Onderwijs’ aangeboden.

 

Vanuit de hedendaagse katholieke visie wordt concreet invulling gegeven aan normen en waarden als verdraagzaamheid, respect voor elkaar, sociaal-maatschappelijk bewustzijn en behulpzaamheid.