Schoolgids

De schoolgids is bestemd voor de ouder(s) en verzorger(s) van de kinderen, voor de ouders die nog een schoolkeuze gaan maken en alle anderen die geïnteresseerd zijn in onze school. De schoolgids informeert u over de wijze waarop wij werken en lesgeven en geeft een indruk wat de school aan u en uw kind te bieden heeft.

 

Bij de schoolgids hoort ook de activiteitenplanning. Deze wordt aan het begin van het schooljaar aan alle ouders/verzorgers uitgereikt.

Download