Kind en Ondersteuning

Ieder kind is verschillend en heeft soms behoefte aan extra ondersteuning. 

Dat kan zijn omdat het kind de leerstof nog niet helemaal begrijpt of juist behoefte

heeft aan meer uitdaging. Ook kan ondersteuning op het sociaal emotionele vlak

wenselijk zijn. De leerkrachten worden voor het bieden van de juiste ondersteuning

ondersteund door de IB-er.